De Stek – Informatie & contact;

Locatie:

Matthiasstraat 17
5811 AN Castenray

Secretariaat:

Marian Houwen
Castelostraat 15
5811 AP Castenray
Tel: 0478-571261
info@residencedestek.nl

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

A.G.T. (Bert) Arts — Voorzitter
M.A.C.W. (Marian) Houwen-van der Sterren — Secretaris
B.W.G. (Ben) van Eck — Penningmeester
H.J.G.M. (Herman) Theeuwen — Lid