Kerkbestuur – algemeen

Welkom bij Kerkbestuur Heilige Matthias

Hartelijk welkom op de website van de Parochie van de H. Matthias.
Met deze website tracht het kerkbestuur u als parochianen op de
hoogte te brengen en te houden van de gang van zaken binnen de parochie.
Zo kunt u op de pagina ‘Kerkbestuur’ zien, wie er zitting hebben in het
kerkbestuur (met vermelding van de benoemingsdatum) en wat de taken
zijn van de bestuursleden. U treft ook de pagina ‘info’ aan, waar alle
informatie (excl. geldende tarieven) is opgenomen, die ook in het infoboekje staat, dat u jaarlijks ontvangt bij de actie kerkbijdrage.
De tarieven voor de diverse kerkdiensten zijn in een aparte pagina opgenomen.
Kortom, alles wat op enige moment belangrijk kan zijn voor u als parochiaan kunt u wel op een van de pagina’s vinden.

Het kerkbestuur.

Bestuur

Overige contactpersonen

Kerkdiensten

Tarieven diensten

Info