Dorpsraad – Leefbaarheidsbudget

Ieder jaar heeft de dorpsraad de mogelijkheid om goede initiatieven te ondersteunen met een financiële bijdrage.
Alle verenigingen, stichtingen en organisaties kunnen hier een beroep op doen middels een aanvraag die aan enkele criteria moet voldoen.
Deze criteria staan ook op het aanvraagformulier.

Aanvragen kunnen alleen maar door middel van het insturen van een aanvraagformulier gebeure

  • Het initiatief dient de leefbaarheid van Castenray te verbeteren
  • Het initiatief mag niet in strijd zijn met het beleid van de gemeente
  • Voor initiatieven in openbare ruimtes moet toestemming zijn verleend door de gemeente
  • Het initiatief mag geen persoonlijk of commercieel belang dienen
  • Het initiatief mag niet tot de reguliere exploitatie behoren
  • Het initiatief moet financieel onderbouwd zijn
  • Het initiatief moet na toekenning binnen 1 jaar zijn gerealiseerd