Dorpsraad – Leefbaarheidsbudget

De dorpsraad beschikt over een budget dat kan worden aangewend om de leefbaarheid in het dorp te bevorderen. Dat budget kan worden gebruikt voor ‘eigen projecten’, maar ook voor projecten van verenigingen en stichtingen die in het dorp zijn gevestigd. Jaarlijks stelt de dorpsraad vast of en hoeveel geld er voor andere dan de ‘eigen’ projecten beschikbaar is.

Aanvragen kunnen alleen maar door middel van het insturen van een aanvraagformulier gebeuren

  • Het initiatief dient de leefbaarheid van Castenray te verbeteren
  • Het initiatief mag niet in strijd zijn met het beleid van de gemeente
  • Voor initiatieven in openbare ruimtes moet toestemming zijn verleend door de gemeente
  • Het initiatief mag geen persoonlijk of commercieel belang dienen
  • Het initiatief mag niet tot de reguliere exploitatie behoren
  • Het initiatief moet financieel onderbouwd zijn
  • Het initiatief moet na toekenning binnen 1 jaar zijn gerealiseerd