Kerkbestuur – H.Matthias

1. Zeereerwaarde heer H.(Huub) L.M.J. van Horne

Plein 5, 5863 AT Blitterswijck
Tel.: 0478-531270 / 06-13300256
E-mail: pastoorvanhorne@zonnet.nl
Benoemingsdatum: 01-07-2008
Functie: administrator(pastoor), voorzitter
Taken: pastoraat, zorggroep en liturgische aangelegenheden

2. De heer H.(Henk)J.M. Classens

Castelostraat 4, 5811 AP Castenray
Tel.: 0478-571781
E-mail: hjm.classens@gmail.com
Functie: penningmeester (buiten het bestuur)
Taken: financiën

3. De Heer A.(Toon)J.M. Claessens

Horsterweg 40, 5811 AC Castenray
Tel.: 0478-571425
E-mail: ajm.claessens@home.nl
Benoemingsdatum: 01-11-2009
Functie: 1e secretaris (buiten het bestuur)

4. De heer M.(Math).A.M. Marcellis

Lollebeekweg 81, 5811 AJ Castenray
Tel.: 0478-851441
E-mail: marcellismath@gmail.com
Benoemingsdatum: 01-01-2012
Functie: lid
Taken: onderhoud, algemene zaken

IBAN – NL50RABO0138791023 t.n.v. R.K. Parochie H. Matthias
RSIN – 824135702 (ANBI-instelling