Overige verenigingen

Verenigingen Castenray

Basisschool Eigenwijs – Andrea Hosper – info@bseigenwijs.nl – 0478-571685

Biljarten – Ouderenbiljart – Huub Strijbos – hstrijbos@hotmail.com – 0478-571722

Biljartvereniging De Ketsers – Henk Classens – hjm.classens@gmail.com – 0478-571781

Buurtvereniging Câsele Vur-Uut – Esther Wismans – caselevuruut@gmail.com – 0478-850362

Buurtvereniging De Naobere uut de Kampagne – Henk Dinghs – henk.dinghs@home.nl – 0478-571823

Buurtvereniging Horsterweg -Janneke Duijkers – renejanneke@kpnplanet.nl – 0478-571026

Buurtvereniging Klein Oirlo – Jan Vollenberg – jan@volgro.nl – 0478-571363

Carnavalsvereniging De Schanseknuppels – Roel de Jong – secretariaat@cvdeschanseknuppels.nl – 06-82011102

Dartvereniging – Jesper Gommers – gommers.jesper@gmail.com – 06-38118320

Dorpsblad De Schans – Frank Weijs – deschans.castenray@home.nl – 0478-571890

Dorpsraad Castenray – Wil Janssen – info@dorpsraadcastenray.nl – 06-18117737

Fanfare Dorpsklank – Roy Stiphout – dorpsklank@live.nl – 0478-571904

Handboogvereniging De Batavieren – Leo Steeghs – Lsteeghs49@gmail.com – 0478-571711

Jagersvereniging – Jac Seijkens – jacseijkens@home.nl – 0478-571892

Joekskapel Op Tied Muuj – Bert Steeghs – info@optiedmuuj.nl – 06-13582976

Katholieke Bond van Ouderen – Franzis Classens – wimenfranzis@outlook.com – 0478-571201

Landelijke Rijvereniging en PonyClub De Eendracht – Agny Classens-Vullings – info@ruitersporteendracht.nl – 06-55551849

Ondernemersvereniging OOC – Christian van Bommel – secretariaat@ondernemersverenigingooc.nl – 0478-571341

Oudervereniging Basisschool Eigenwijs – Ellen Vroemen – ellenvroemen@ziggo.nl – 06-12372391

Peuterspeelzaal Eigenwijs – Martine Claessens – icamps@hotmail.com – 06-10276882

Stichting De Heesakker – Niek Houwen – niek.houwen@svoc01.nl – 06-20924457

Stichting Heemkundig Genootschap Castenray – Henk Dinghs – henk.dinghs@home.nl – 0478-571823

Stichting Jeugd- en Gemeenschapshuis De Wis – Toos Sommers – info@dewiscastenray.nl – 0478-571806

Stichting Jeugdwerk Castenray – Annelie van Osch – reintjesannelie@hotmail.com – 06-52690719

The Red Valley Country Dancers – Wil Janssen – red-valley@home.nl – 06-18117737

Toneelgroep Vondel – Marja Claessens – marja.claessens@home.nl – 0478-571962

Voetbal- en korfbalvereniging SVOC’01 – Lonneke Voermans – lonneke.voermans@svoc01.nl – 06-12135545

Caselse Zomerfiëste – Roel Seijkens – Caselsezomerfieste@gmail.com – 06-21991820