Kerkbestuur – tarieven diensten

De tarieven voor de verschillende kerkdiensten, zoals die door het bisdom worden geadviseerd, zijn m.i.v. 2021 door het kerkbestuur als volgt vastgesteld.

Soort dienstverlening: Tarief:

Gewone H. Mis € 27,50
Huwelijksdienst € 475,00 *)
Huwelijksjubileum € 300,00 *)
Avondwake + uitvaartdienst € 475,00 *)
Avondwake € 475,00 *)
Uitvaartdienst € 475,00 *)
Uitvaart + begeleiding priester crematorium € 475,00 *)
Begeleiding crematorium zonder voorafgaande kerkdienst € 475,00 *)

Bijdrage koor/dirigent/organist € 60,00 **)
Bijdrage bloemversiering € 60,00

Grafrechten (20 jaar):
Kindergraf € 137,50
Enkel graf € 275,–
Dubbel graf € 550,00
Nis urnenmuur(1 of 2 urnen) € 550,00

Stichting H. Mis:
Voor de duur van 5 jaar € 137.5,00
Voor de duur van 10 jaar € 275,00
Voor de duur van 20 jaar € 550,00

Op de tarieven met *) wordt de kerkbijdrage van het lopende jaar en de drie voorafgaande jaren in mindering gebracht met een maximum van het geldende tarief.
**) Dit tarief is van toepassing op alle optredens van dames- en/of herenkoor in extra diensten en optredens buiten de kerk.

Bankrekeningnummer: t.n.v. R.K. Parochie van de H. Matthias.
IBAN – NL50RABO0138791023 / BIC – RABONL2U