Fanfare – bestuur

Bestuur en Taakverdeling

Voorzitter
René Duijkers
Horsterweg 31
5811 AA Castenray
Tel. 0478 – 571026

Vice-voorzitter/Secretaris
Roy Stiphout
Horsterweg 50
5811 AC Castenray
Tel.
email; dorpsklank@live.nl

Penningmeester
Petra Geerets
Klein Oirlo 12
5811 AW Castenray
Tel. 0478-561486

Taken:

Voorzitter

Algemene zaken
Regio- en bondsvergaderingen
Peeltoernooi vergaderingen
Contacten dirigenten
Ledenwerving
Eindverantwoordelijk alle zaken
Kerstcommissie
Jeugdcommissie
Sponsor commissie

Vice-voorzitter

Algemene zaken
Muziekcommissie
Ledenwerving

Secretaris

Secretariaat + notulist
Beheer ledenlijst
Schansberichten, PR zaken & eindverantwoordelijke website
Afmeldingen repetities
Ober- en oudpapierlijsten
Klankwijzer
Ledenwerving

penningmeester

Penningmeester
Oud papier
Afgevaardigde federatie Venray
Arbo
Bloem verzorging/ presentjes
Ledenwerving

Leden

Afgevaardigde federatie Venray
Vergadering carnavalsvereniging
Afgevaardigde Zomerse Zondag
Sponsor commissie
Koffie benodigdheden
Ledenwerving

Petra Geerets en Janneke Duijkers

Contactpersonen opleidingen
Samenspel leerlingen

Nog te verdelen taken

Materiaal/ instrumentarium met opslag
Uniformen / uniform benodigdheden
Contactpersoon “de Wis”
Ledenwerving

Overige taken

Eric Thielen – archief muziekstukken en kopieer werk
Piet Arts – oud papier
Agny – website