Vondel – Algemene informatie

Welkom bij Toneelgroep Vondel

Op deze site vindt u allerlei informatie over de Toneelgroep.
Hoogtepunt is natuurlijk de jaarlijkse uitvoering van een toneelstuk dat op de planken wordt gezet.

We zijn druk bezig met het uitzoeken van een nieuwe stuk:

“???????”

Wat voor uitvoering het wordt is dus nog afwachten.

Uitvoering vindt plaats op 20 en 21 maart 2021 (uitgesteld wegens Corona)
Locatie; de Wis Castenray
kaartjes zijn tzt te reserveren bij Mieke Seijkens per email

Algemene info met betrekking tot de aanvang van de repetities.

De eerste repetitie vindt in principe altijd plaats op de eerste maandag na de Castenrayse kermis. Meestal is dit de eerste maandag van september. Aanvankelijk werd eenmaal per week gerepeteerd en kwam er medio oktober een tweede avond bij. Toen werd er in een tijdsbestek van 3 à 3 ½ maand rond de 24 keer gerepeteerd. En dan was het al weer tijd voor de generale repetitie, waarbij de leerlingen van de bovenbouw van basisschool “De Stek” als kritisch publiek aanwezig. Deze medewerking van de basisschool wordt overigens zeer op prijs gesteld.
De uitvoeringen vonden traditiegetrouw plaats in het tweede weekend van december op zowel zaterdag- als zondagavond.
Sinds 2008 is hier een verandering in gekomen. De aanvang van de repetities blijft hetzelfde, doch de twee avond en de uitvoeringen zijn gewijzigd. Laatstgenoemde zullen vooralsnog in principe een paar weken na de carnaval plaats gaan vinden.  Ook is er besloten vanaf 2008 een drietal voorstellingen te verzorgen in plaats van de gebruikelijke twee.

Leescommissie

Elk jaar wordt er een leescommissie samengesteld. Deze commissie zoekt een tiental stukken uit. De keuze(meestal een klucht, blijspel of melodrama) wordt mede bepaald door het aantal actieve spelers, dat dan ter beschikking staat. Vervolgens gaat de commissie de uitgezochte stukken lezen, waarna de bevindingen worden doorgesproken. Indien er naar haar mening een mooi en geschikt stuk bij is, wordt dit voorgelegd aan de regisseur. Deze beoordeelt het dan en geeft er al of niet zijn zegen aan. Als de keuze definitief is bepaald, worden de benodigde boekjes besteld en uitgereikt aan de acteurs en regisseur.
Omstreeks mei/juni volgt een bespreking met rolverdeling.

Decorbouw

Toneelgroep Vondel beschikt over een eigen decorbouwteam, bestaande uit drie leden.
Het decor wordt, na overleg met de regisseur, tot in het kleinste detail uitgewerkt.
Ook eventuele aparte, zelf te maken attributen worden door het driemanschap vervaardigd.

Grimeren

Het grimeren is sinds een paar jaar in handen van eigen leden,
die hier een aantal cursussen voor gevolgd hebben.
Elk jaar wordt ruimschoots van te voren, in overleg met de
regisseur, bekeken hoe iedereen afzonderlijk geschminkt moet
worden. Dit wordt in een schets op papier vastgelegd.
Aan de hand van deze schets worden de acteurs geschminkt.

Bestuur Vondel

Geschiedenis Vondel