Dorpsblad “De Schans”

Redactie:
Frank Weijs
Castelostraat 20a
Tel. 0478-571890
deschans.castenray@home.nl

Kopij inleveren vóór maandag 20.00 uur.

Abonnement blad: € 15,- per jaar
Digitale versie: € 13,- per jaar