De Stek – algemeen

Ontmoetings- & woonzorgcomplex Residence 
“De Stek” Castenray

Het plan om een ontmoetings- en woonzorgcomplex te realiseren voor minder valide en invalide ouderen is een initiatief van een aantal enthousiaste inwoners van Castenray.
Het initiatief kent een wat langere voorgeschiedenis. Zoals het vaker in het leven gaat, hadden we ook bij dit plan geduld nodig. Laten we maar zeggen goed werk heeft veel tijd nodig. De tijd en de locatie hebben zeker in het voordeel van het plan gewerkt.
Dit initiatief verdient het om te slagen. Het doel met de daaraan vast- gekoppelde visie zal alleen maar gewin opleveren. Het zal de gemeenschap in Castenray nog meer gaan mobiliseren en verbinden. De opbrengst daarvan komt ten goede aan de ouderen en hulpbehoevende ouderen uit het dorp. Het zal een impuls geven aan de leefbaarheid in het dorp.

Kosten en vrijwilligers

Ondanks dat er met dit project toch veel geld gemoeid is, blijft het risico binnen de normen van een normale gezonde onderneming. De stichting die verantwoordelijk is voor het hele verbouwtraject en de voortzetting van de latere onderneming heeft geen winstoogmerk.
Er zal veel vrijwilligerswerk worden uitgevoerd.
Door vaste inkomsten te creëren uit de verhuur van de woonunits kan er, na de verbouwing, met een goede verantwoorde exploitatie gewerkt gaan worden. De kosten die de ontmoetingsruimte in de exploitatie met zich mee zal brengen, komen ten laste van de inkomsten die komen uit de verhuuropbrengsten en servicekosten.
In het voortraject, tijdens de verbouwingsperiode en na realisatie van het project zullen de bedrijfsvoering en alle activiteiten voortgezet worden door veel vrijwilligers. In een tijd waar veel draait om geld, verzakelijking en individualisering is dit uniek.
Dat ons dorp dit kan, hebben wij als gemeenschap al meerdere malen laten zien bij andere gemeenschappelijke projecten, zoals de verbouwing van het gemeenschapshuis, aanleggen sportpark, enz.
Ik ken de mensen uit het dorp en heb er het volste vertrouwen in
dat er waargemaakt wordt wat er wordt beloofd.

helpende instanties

Om dit project te kunnen laten slagen hebben wij ook steun nodig van onder andere gemeente Venray, provincie Limburg, Rabobank en de fondsen. Aan een ieder waar een beroep op wordt gedaan, in welke vorm dan ook, vragen wij een warme medewerking.
Door het gevraagde bij te dragen, helpen jullie de vrijwilligers mee om het hele project voor nu en later tot een groot succes te maken.

Alvast hiervoor mijn grote dank.

Bert Arts      Voorzitter dorpsraad
                      Voorzitter en projectleider Stichting

Informatie & Contact

ANBI