De Stek – Informatie & Contact

Locatie;

Matthiasstraat 17
5811 AN Castenray

Secretariaat:

Bert Arts
Leikeswei 2
5811 BJ Castenray
Tel: 0478-571911
info@residencedestek.nl

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

A.G.T. (Bert) Arts Voorzitter/ Secretaris
B.W.G. (Ben) van Eck Penningmeester
H.J.G.M. (Herman) Theeuwen Lid